Rapid Endüstriyel Boya

MALER DYE RAPID ENDÜSTRİYEL BOYA

Modifiye Alkid reçine esaslı hava kurumalı parlak son kat boyadır.

Atmosfer koşullarına dayanıklıdır. Uygulandığı yüzeye çok iyi  yapışma gösterir. Esnekliği yüksek darbe ve sürtünme direncinin yanı sıra parlaklık ve parlaklık kalıcılığı tipik özelliğidir. MALER DYE Rapid Endüstriyel Boya çabuk kuruması nedeniyle seri  işlerde kullanılan, yüksek kapatıcılıkta son kat boyadır.

Genel amaçlı bir son kat boya olup, metal sanayinde, oto yan sanayinde ve tarım araçlarının boyanmasında kullanılır. Aynı zamanda oto sanayinde rötüş boyası olarak da kullanılabilir.

İnceltme Oranı; Pistole uygulaması için, %20-%25 oranında İnceltme. Fırça uygulaması için, %10-%15 oranında  inceltme. Sarfiyat, Yüzeye bağlı olarak tek katta 0.175-0.200 Kg./m²

MODİFİYE ALKİD REÇİNE ESASLI HAVA KURUMALI PARLAK SON KAT BOYADIR. ATMOSFER KOŞULLARINA DAYANIKLIDIR. UYGULANDIĞI YÜZEYE ÇOK İYİ YAPIŞMA GÖSTERİR. ESNEKLİĞİ YÜKSEK DARBE VE SÜRTÜNME DİRENCİNİN YANI SIRA PARLAKLIK VE PARLAKLIK KALICILIĞI TİPİK ÖZELLİĞİDİR. ÇABUK KURUMASI NEDENİYLE SERİ İŞLERDE KULLANILAN, YÜKSEK KAPATICILIKTA SON KAT BOYADIR.GENEL AMAÇLI BİR SON KAT BOYA OLUP, METAL SANAYİNDE, OTO YAN SANAYİNDE VE TARIM ARAÇLARININ BOYANMASINDA SATILIR. AYNI ZAMANDA OTO SANAYİNDE RÖTÜŞ BOYASI OLARAK DA KULLANILABİLİR.

YOĞUNLUK : 1,25-1,40 g/m³ | SARFİYAT : 10-12 m²/Kg. | BOY : 16 Kg. 2,75 Kg. 1 kg.

 
 

 

 

Bu Ürünü Paylaş

< < <